[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 11

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 11 (161-175)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
161 Liệu Nguyên liệu
162 lý luận
163 Phản Phản đối
164 Phạn Bữa ăn
165 Ngưu Con bò
166 Độn Con lợn
167 Điểu Con chim
168 Nhục Thịt
169 Trà Trà
170 Dự Dự đoán
171 Đồng bằng, hoang dã
172 Thái Rau
173 Thiết Cắt
174 Tác Làm
175 Vị Chưa
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm