[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 24

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 24 (369-384)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
369 Toàn Hoàn toàn, Tất cả
370 Bộ Bộ phận
371 Tất Chắc chắn
372 Yêu , yếu Nhu cầu, cần thiết
373 hành lý
374 Do Vì, nguyên do
375 Giới Gửi đến, đưa đến
376 Lợi Tiện lợi
377 Phát Trả
378 Trạc Rửa, giặt
379 Tẩm Ngủ
380 Dũng Nhảy mùa
381 Hoạt Sinh hoạt
382 Mạt Cuối
383 Trạch Nhà (bố mẹ đẻ)
384 Tế Lễ hội
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm