[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 14

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 14 (209-224)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
209 Giáo Dạy
210 Thất Phòng
211 Đôi cánh
212 Tập Học
213 Hán Hán tự, Trung quốc
214 Tự Chữ viết
215 Thức Buổi lễ, nghi thức
216 Thí Thử
217 Nghiệm Thí nghiệm
218 宿 Túc Nhà trọ
219 Đề Tiêu đề
220 Văn Câu văn
221 Anh Tiếng anh  
222 Chất Chất lượng
223 Vấn Câu hỏi
224 Thuyết Diễn giải, giải thích, biện hộ
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm