[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 8

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 8 (113-128)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
113 Hưu Nghỉ ngơi
114 Tẩu Chạy
115 Khởi Dậy
116 Bối Con sò
117 Mãi Mua
118 Mại Bán
119 Độc Đọc
120 Thư Viết
121 Quy Về
122 Miễn Cố gắng
123 Cung Cái cung
124 Trùng Côn trùng
125 Cường / Cưỡng Mạnh , khỏe
126 Trì Mang, Cầm, nắm
127 Danh Tên
128 Ngữ Ngôn ngữ
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm