[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 15

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 15 (225-240)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
225 Viễn Xa
226 Cận Gần
227 Giả Người
228 Thử Nóng – Thời tiết
229 Hàn Lạnh – Thời tiết
230 Trọng Nặng
231 Khinh Nhẹ
232 Đê Thấp
233 Nhược Yếu ớt
234 Ác Xấu xa, độc ác
235 Ám Tối
236 Thái Dầy , Béo
237 Đậu Hạt đậu, cây đậu
238 Đoản Ngắn
239 Quang Ánh sáng
240 Phong Gió
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm