[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 5

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY 5 (65-80)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
65 Kiến Nhìn
66 Hành Đi
67 Mễ Gạo
68 Lai Đến
69 Lương Tốt lành
70 Thực Ăn
71 Ẩm Uống
72 Hội Gặp
73 Nhĩ Tai
74 Văn Nghe
75 Ngôn Nói
76 Thoại Nói truyện
77 Lập Đứng
78 Đãi Chờ, đợi
79 Chu Chu kỳ, chu vi
80 Chu Tuần (Thời gian )
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm