[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 21

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 21 (321-336)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
321 Hoàn Tròn , hình tròn
322 Nhiệt Sốt, nóng
323 Lãnh Lạnh – Cảm giác
324 Cam Ngọt
325 Ô bẩn
326 Quả Hoa quả
327 Noãn Trứng
328 Mãnh Cái Đĩa
329 Tửu Rượu
330 Diêm Muối ( mặn )
331 Phó Gắn , đính
332 Phiến 1 bên
333 Thiêu Đốt, nướng
334 Tiêu Tan biến
335 Cố Cứng, Chắc, Bảo thủ
336 Cá nhân, cái, quả
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm