[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 20

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 20 (305-320)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
305 Trường Nơi, địa điểm
306 Hộ Cửa ( chính )
307 Sở Cơ sở , Địa điểm
308 Ốc Mái nhà
309 Đường Nhà lớn
310 Đô Thành phố lớn
311 Huyện Tỉnh ( đơn vị hành chính )
312 Khu Quận (ở nhật) , Vùng
313 Trì Cái ao
314 Phát Bắt đầu, xuất phát
315 Kiến Xây dựng
316 Vật Đồ vật
317 Phẩm Hàng hóa
318 Lữ Chuyến đi, hành trình
319 Thông Đi qua
320 Tiến Tiếp bước, tiến nên
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm