[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 19

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 19 (289-304)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
289 Đầu Cái đầu
290 Nhan Khuôn mặt
291 Thanh Tiếng , âm thanh
292 Đặc Riêng , khác thường
293 Biệt Biệt li, phân biệt
294 Trúc Tre
295 Hợp Vừa , Phù hợp
296 Đáp Trả lời
297 Chính Đúng , chính xác
298 Đồng Giống nhau
299 Kê, kế Đếm
300 Kinh Kinh đô
301 Tập Tập hợp, tụ họp
302 Bất Không
303 便 Tiện Tiện lợi
304 Sở dĩ, lấy, dùng
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm