[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 7

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 7 (97-112)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
97 Nhập Vào
98 Xuất Ra
99 Thị Chợ
100 Đinh Thành phố nhỏ, Thị trấn
101 Thôn Làng
102 Mưa
103 Điện Sét, điện
104 Xa Xe
105 Ngựa
106 Dịch Nhà ga
107 Xã hội
108 Hiệu Trường
109 Điếm Cửa hàng, quầy bán hàng
110 Ngân Bạc
111 Bệnh Ốm
112 Viện Cơ sở
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm