[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 4

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 4 (49-64)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
49 Điền Ruộng
50 Lực Sức mạnh
51 Nam Đàn ông
52 Nữ Đàn bà
53 Tử Con
54 Học Học sinh
55 Sinh Sinh sống
56 Tiên Trước
57 Cái gì ?
58 Phụ Cha
59 Mẫu Mẹ
60 Niên Năm
61 Khứ Quá khứ
62 Mỗi Mỗi, thường xuyên
63 Vương Vua
64 Quốc Nước , Quốc gia
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm