[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 12

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 12 (176-192)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
176 Vị Hương vị, Khẩu vị
177 Âm Âm thanh, tiếng động
178 Lạc Vui vẻ
179 Ca Hát
180 Tự Bản thân mình
181 Chuyển Chuyển động
182 Thừa Lên ( xe )
183 Tả Tấm ảnh
184 Chân Chân thực
185 Đài Cái Mục , Cái Bệ
186 Ương Chính, trung ương
187 Ánh / Ảnh Chiếu sáng
188 Họa / Hoạch Bức tranh
189 Dương Con cừu
190 Dương Phương tây
191 Phục Quần áo
192 Trước Mặc ( quần áo )
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm