[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 18

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 18 (273-288)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
273 Đồ Bức họa, sơ đồ
274 Quan Công chức, quan chức
275 Quán Quán xá
276 Tích Xưa , Thời xưa
277 Vay , mượn
278 Đại Thay thế
279 Thải Cho vay , cho mượn
280 Địa Đất
281 Thế Thế kỷ, thế giới
282 Giới Thế giới
283 Độ Lần
284 Quy Xoay , quay vòng tròn
285 Dụng Sử dụng
286 Dân Người dân
287 Chú Chú ý
288 ý ý nghĩa
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm