[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 22

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 22 (337-352)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
337 Tiếu Cười
338 Khấp Khóc
339 Nộ Tức giận
340 Hạnh May mắn
341 Bi Buồn
342 Khổ Đắng 
343 Thống Đau ( đầu, tay, …. )
344 Sỉ Xấu hổ
345 Phối Phân phát
346 Khốn Khó khăn
347 Tân Cay
348 Miên Buồn ngủ
349 Tàn Còn lại, sót lại
350 Niệm Kỷ niệm
351 Cảm Cảm giác, cảm thấy
352 Tình Tình cảm, tình nghĩa
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm