[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 23

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 23 (353-368)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
353 Giác Nhớ
354 Vong Quên
355 Quyết Ấn định, quyết định
356 Định Dự định
357 Tỉ So sánh
358 Thụ Nhận
359 Thụ Hướng dẫn, truyền đạt
360 Đồ Môn đồ
361 Luyện Luyện tập, rèn luyện
362 Phục Khôi phục, lặp lại
363 Biểu Thể hiện, vẻ ngoài
364 Tốt Tốt nghiệp
365 Vi Nhầm
366 Dịch Nhiệm vụ
367 Giai Tất cả, các bạn.
368 Bỉ Anh ấy
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm