[1 THÁNG] Làm chủ 512 chữ Kanji Look and Learn | Ngày 2

bình luận Kanj Look and Learn, Học Kanj, (5/5)
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!
NGÀY THỨ 2 (17-32)
STT Kanji Âm hán việt Ý nghĩa
17 Nhật Mặt trời
18 Nguyệt Mặt trăng
19 Hỏa Lửa
20 Thủy Nước
21 Mộc Cây
22 Kim Vàng
23 Thổ Đất
24 Diệu Ngày
25 Bản Sách
26 Nhân Người
27 Kim Bây giờ
28 Tự Chùa
29 Thời Thời gian
30 Bán Một nửa
31 Đao Đao kiếm
32 Phân Phút, phân chia
Quảng cáo giúp Tiếng Nhật Đơn Giản duy trì Website LUÔN MIỄN PHÍ
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!

Tác giả Tiếng Nhật Đơn Giản

📢 Trên con đường dẫn đến THÀNH CÔNG, không có DẤU CHÂN của những kẻ LƯỜI BIẾNG


Mình là người sáng lập và quản trị nội dung cho trang Tiếng Nhật Đơn Giản
Những bài viết trên trang Tiếng Nhật Đơn Giản đều là kiến thức, trải nghiệm thực tế, những điều mà mình học hỏi được từ chính những đồng nghiệp Người Nhật của mình.

Hy vọng rằng kinh nghiệm mà mình có được sẽ giúp các bạn hiểu thêm về tiếng nhật, cũng như văn hóa, con người nhật bản. TIẾNG NHẬT ĐƠN GIẢN !

+ Xem thêm